Naziv Društva VGT BROKER Brokersko posrednička kuća d.o.o. Visoko
Adresa Alaudin 10, Visoko
Telefon +38732730540
Fax +38732730541
E-mail vgt@vgt-broker.com
Web stranica www.vgt-broker.com
Tip dozvole Status Datum primjene Broj dozvole
Brokerska dozvola Izdavanje 9/30/2004 12:00:00 AM 04-19-613/04
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
VGT BROKER Brokersko posrednička kuća d.o.o. Visoko Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
VGT BROKER Brokersko posrednička kuća d.o.o. Visoko Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download