Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UniCredit Bank d.d.
Skraćeni naziv Društva UniCredit Bank d.d.
Adresa Kardinala Stepinca bb, Mostar
Telefon 036/312-112, 312-116
Fax 036/356-227
Matični broj društva 1-3251
E-mail info@unicreditgroup.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Helmut Franz Haller predsjednik
Nadzorni odbor Danimir Gulin član
Nadzorni odbor Dražena Gašpar član
Nadzorni odbor Spas Blagovestov Vidarkinsky član
Nadzorni odbor Pierre Yves Guegan član
Nadzorni odbor Tatjana Antolić Jasnić zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Pietro Campagna član
Uprava Amina Mahmutović predsjednik uprave
Uprava Željka Zubčević član uprave
Uprava Dragan Ćavar član uprave
Uprava Ornela Bandić član uprave
Uprava Almir Gredić član uprave
Uprava Ronald Sudić član uprave
Uprava Zvonimir Čolak član uprave
Zastupa Amina Mahmutović predsjednik uprave
Tip dozvole Status Datum primjene Broj dozvole
Agent emisije Izdavanje 4/1/2023 12:00:00 AM 04/2-19-64/10
Pokrovitelj emisije Izdavanje 4/1/2010 12:00:00 AM 04/2-19-63/10
Poslovi skrbništva Izdavanje 12/10/2007 12:00:00 AM 04-19-168/07
Poslovi banke depozitara u prometu i emisiji Izdavanje 11/24/2005 12:00:00 AM 04/3-19-674/05
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 119011
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 119.011.000,00 KM
Serija: A-D

Tip dionica: Povlaštene dionice
Broj dionica: 184
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 184.000,00 KM
Serija: A-D