Naziv Društva "AW BROKER" Društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovanje sa vrijednosnim papirima Sarajevo
Adresa ul. Džemala Bijedića 144, Sarajevo
Telefon +38733766726
Fax +38733766725
E-mail info@aw-broker.ba
Web stranica www.aw-broker.ba
Tip dozvole Status Datum primjene Broj dozvole
Brokerska dozvola Izdavanje 11/10/2004 12:00:00 AM 04-19-722/04
Dilerska dozvola Izdavanje 1/11/2017 12:00:00 AM 04/3-19-340/16