Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
Skraćeni naziv Društva ASA Banka d.d. Sarajevo
Adresa Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Telefon 033 586-870
Fax 033 586-880
Matični broj društva 43-02-0014-08
E-mail info@asabanka.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Samir Redžepović predsjednik
Nadzorni odbor Ibrahim Fazlić član
Nadzorni odbor Sead Aganspahić član
Nadzorni odbor Arif Brkić član
Nadzorni odbor Dženan Prevljak član
Nadzorni odbor Kemal Kozarić član
Uprava Samir Mustafić predsjednik uprave
Uprava Davor Tomić član uprave
Uprava Aldijana Rakić član uprave
Uprava Edina Vuk član uprave
Uprava Hasan Hasić član uprave
Zastupa Samir Mustafić predsjednik uprave
Nadzorni odbor Rusmir Pašić član
Tip dozvole Status Datum primjene Broj dozvole
Brokerska dozvola Izdavanje 1/8/2016 12:00:00 AM 04/1-19-263/16
Poslovi banke depozitara u prometu i emisiji Izdavanje 6/28/2007 12:00:00 AM 04-19-313/07
Poslovi skrbništva Izdavanje 11/29/2022 12:00:00 AM 04/2-19-262/22
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 900768
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 90.076.800,00 KM
Serija: A - P

Tip dionica: Povlaštene dionice
Broj dionica: 1.281
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 128.100,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2236686
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 223.668.600,00 KM
Serija: R