Datum Dokument
06.04.2017. 7 Zakon o Investicijskim fondovima (Neslužbeni prečišćeni tekst) Preuzimanje download
05.04.2017. 7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Investicijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 25/17
Preuzimanje download
26.12.2008. 7 Zakon o Investicijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 85/08
Preuzimanje download