Datum Dokument
07.10.2015. 7 Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Službene novine Federacije BiH br. 77/15
Preuzimanje download