22.03.2019.
Novosti

Oglas o stručnim ispitima

Oglas o stručnim ispitimaispit

Ispiti za sticanje zvanja brokera/dilera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera će biti organizirani dana 27.12.2022. godine (utorak) u 10 sati, u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, Ćemaluša 9/2, Sarajevo.

Kandidati su dužni dostaviti pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita, na obrascu koji je propisala Komisija, najkasnije do 22.12.2022. godine (zaprimljeni u Komisiji).

 ( pogledati oglas )