27.03.2024.
Novosti

Uspješna emisija obveznica Mikrokreditnog društva CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Nakon što je u februaru ove godine odobrila zahtjev Mikrokreditnog društva CREDO CENTAR d.o.o. Mostar za emisiju obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj jučerašnjoj sjednici pomenutu emisiju proglasila uspješnom. Naime, u emisiji je u periodu od 8. - 15.03.2024. godine javnom ponudom putem berze upisano i uplaćeno 56.974 obveznica po cijeni od 10,00 KM. Obveznice nose fiksnu kamatu od 5,00% godišnje uz kvartalni obračun i isplatu kamate, a isplata glavnice se vrši po dospijeću za tri godine, odnosno 26.03.2027. godine.

Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar je ovom emisijom obveznica osiguralo sredstva u iznosu od 569.740,00 KM, koja će biti upotrijebljena za upravljanje likvidnošću i obezbjeđenje stabilnih dugoročnih izvora finansiranja u domaćoj valuti. Mimo očekivanih pozitivnih efekata za samog emitenta, koji bi se mogli ogledati u rastu i jačanju portfelja te jačanju pozicije društva na tržištu mikrokreditiranja, bitno je istaći i da se radi o prvoj emisiji obveznica društva u privatnom vlasništvu nakon gotovo deset godina, što ukazuje na pojavu pozitivnih trendova na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Komisija, kao vrhovni regulator ovog tržišta, nastavlja s radom na vraćanju povjerenja investitora i javnosti u njegove institucije i mehanizme i na raspolaganju je svim zainteresiranim licima koja žele poslovati s vrijednosnim papirima, bilo da se radi o ulaganju ili izdavanju u svrhu prikupljanja kapitala.