15.05.2024.
Novosti

Potpisan Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine

Danas je potpisivanjem sporazuma realizovana inicijativa za uspostavu saradnje između Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Konkurencijskog Vijeća Bosne i Hercegovine.
Potpisan Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine

Cilj sklapanja ovakvog sporazuma je olakšavanje aktivnosti, povećanje transparentnosti i efikasnosti primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu tržišne konkurencije i emisiju i promet vrijednosnih papira, nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa, te pristupa podacima i raspoloživoj dokumentaciji kojom navedene institucije raspolažu.

U ime Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine sporazum je potpisala je predsjednica Adisa Begić, a predsjednik Adnan Zukić u ime Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednica Begić je kazala da je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine prepoznalo važnost saradnje između ove dvije institucije, s obzirom da je tokom obavljanja zakonom propisanih poslova uočeno da Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine radi na predmetima koji su se pojavljivali i pred Konkurencijskim vijećem BiH, te izrazila zadovoljstvo što je rukovodstvo Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH prepoznalo važnost saradnje i podržalo inicijativu Konkurencijskog vijeća. Prilikom potpisivanja sporazuma gospodin Zukić je naglasio zadovoljstvo zbog unapređenja saradnje s domaćim tijelima svih nivoa vlasti, pa tako i s Konkurencijskim vijećem u kojem je Komisija prepoznala važnog partnera koji može imati značajnu ulogu u unapređenju nadzorne uloge Komisije, što će za posljedicu neminovno imati povećanje transparentnosti i zaštitu konkurencije, kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u cijeloj državi.

Potpisivanjem Sporazuma uspostavljena je formalna osnova za jačanje saradnje federalnog regulatora tržišta vrijednosnih papira i jedne od najznačajnijih institucija koje vrše nadzor nad jedinstvenim ekonomskim prostorom u Bosni i Hercegovini.  Mimo pozitivnih efekata koji se očekuju u smislu unapređenja nadzora nad privrednim subjektima koji su ujedno i učesnici na tržištu kapitala, sporazumom je predviđena i posebno naglašena saradnja u obrazovnim aktivnostima koje će Komisija i Vijeće provoditi ubuduće, u skladu sa svojim strateškim i programskim opredjeljenjima.