20.08.2019.
Novosti

Poziv za iskazivanje interesa

obavjestenjePoziv za iskazivanje interesa

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine poziva zainteresirana fizička lica koja se žele baviti brokerskim i dilerskim poslovima ili poslovima investicijskog savjetnika (menadžera) na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH da se obrate Komisiji putem e-maila info@komvp.gov.ba najdalje do 01.12.2022.

Nakon što se utvrdi da postoji dovoljan broj zainteresiranih kandidata za polaganje stručnih ispita za obavljanje navedenih poslova, pristupiće se određivanju ispitnih rokova.Sve dodatne informacije, kao i konsultacije u vezi sa stručnim ispitima mogu se dobiti u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, Ćemaluša 9/2, Sarajevo, odnosno na telefon (033) 203 844, 203 902, 211 655.