14.11.2022.
Novosti

Poziv za iskazivanje interesa za polaganje stručnih ispita

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine poziva zainteresirana fizička lica koja se žele baviti brokerskim i dilerskim poslovima ili poslovima investicijskog savjetnika (menadžera) na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH da se obrate Komisiji.

Pozivaju se zainteresirana fizička lica koja se žele baviti brokerskim i dilerskim poslovima ili poslovima investicijskog savjetnika (menadžera) na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH da se obrate Komisiji putem e-maila info@komvp.gov.ba najdalje do 30.5.2023. godine.

Nakon što se utvrdi da postoji dovoljan broj kandidata zainteresiranih za polaganje stručnih ispita za obavljanje navedenih poslova, pristupiće se određivanju ispitnih rokova, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Sve dodatne informacije, kao i konsultacije u vezi sa stručnim ispitima mogu se dobiti u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, Ćemaluša 9/2, Sarajevo, odnosno na telefon (033) 203 844, 203 902, 211 655.