01.06.2023.
Novosti

Predsjednik Komisije Adnan Zukić učestvovao na poslovnoj konferenciji Ddays

Treća poslovna konferencija DDays „Poslovanje finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima “polikrize” – samo je neizvjesnost izvjesna!“ održana je 30. maja u Banjaluci, a na jednom je mjestu okupila najznačajnije predstavnike finansijskog sektora i sektora nekretnina iz BiH i regiona. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Udruženja posrednika u prometu nekretnina i Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.
Predsjednik Komisije Adnan Zukić učestvovao na poslovnoj konferenciji Ddays

Posebna pažnja na konferenciji posvećena je i tržištu kapitala, a na panelu pod nazivom „Uloga investicionih fondova na tržištu kapitala“ učesnici su bili Adnan Zukić, predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, te Ognjen Mihajlović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS, Snježana Rudić, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija Republike Srpske, Dragan Kajkut, izvršni direktor DUIF Management Solutions d.o.o. Banja Luka i Davor Sakač, direktor TS Ventures fonda.

Učešćem na ovoj poslovnoj konferenciji predsjednik Zukić je nastavio s realizacijom programskih ciljeva Komisije u 2023. godini, među kojima je jačanje međuinstitucionalne saradnje na entitetskom, državnom i međunarodnom nivou, a sve s ciljem unapređenja stanja na tržištu kapitala u Federaciji BiH, ali i cijeloj zemlji.