Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 63. sjednici održanoj 16.2.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent "AIRABA" dioničko društvo Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03/2-19-699/07 od 24.1.2008. godine pod registarskim brojem upisa: 01-753-3325;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent DITA INDUSTRIJA DETERDŽENATA d.d. Tuzla upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-53/03 od 20.2.2003. godine pod registarskim brojem upisa: 01-544-1021;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent UNIS-LASTA, Tvornica bicikla i opreme, dioničko društvo Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-148/03 od 3.4.2003. godine pod registarskim brojem upisa: 01-556-1070;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta "MAGROS-VELETRGOVINA" dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu, Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odobrava Pravilnik o hibridnim načinima trgovine na SASE, broj: 02-114/22 od 29.12.2022. godine;
 • Rješenje kojim se briše društvo za reviziju „BAKER TILLY RE OPINION“ d.o.o. Sarajevo sa Liste revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društva za upravljanje fondovima;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Centrotrans - dioničko društvo za prijevoz putnika, turizam i trgovinu Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo za proizvodnju i obradu duhana "DUHAN" d.d. Gradačac;
 • Rješenje kojim se utvrđuje se da je po ponudi za preuzimanje Dioničkog društva za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo „Pobjeda-Rudet“ Goražde (ciljno društvo) odobrenoj rješenjem Komisije, broj 04/4-19-302/22 od 11.1.2023. godine, društvu Kirlioglu Kumya sanayi ve ticaret anonim sirketi iz Turske (ponudilac), bilo 8 (osam) osoba koje su prihvatile ponudu u iznosu 1.034 dionica što predstavlja 0,3216 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva.
Dokument
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - AIRABA d.d Sarajevo Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - Unis Lasta d.d Sarajevo Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - Dita d.d Tuzla Preuzimanje download
Okončana ponuda za preuzimanje dioničkog društva Pobjeda Rudet - Kirlioglu Preuzimanje download