Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo „STANDARD FURNITURE FACTORY“ Sarajevo
Skraćeni naziv Društva „STANDARD FURNITURE FACTORY“ d.d. Sarajevo
Adresa Bosanski put 103, Ilijaš
Telefon 033/973-289
Fax 033/973-280
Matični broj društva 65-02-0037-11
E-mail info@standard-furniture.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Suad Muhić predsjednik
Nadzorni odbor Djordjije Cerović član
Nadzorni odbor Bojan Stojaković član
Uprava Maja Batotić direktor
Uprava Ilhana Dizdar izvršni direktor
Zastupa Maja Batotić
Osnovi kapital Društva 7.848.291,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 380985
Nominalna vrijednost: 20,60 KM
Vrijednost: 7.848.291,00 KM
Serija: I