Naziv Društva Raiffeisen BOND 2026 otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Skraćeni naziv Društva Raiffeisen BOND 2026
Tip Fonda JP - Javna ponuda
Način ulaganja O - Obveznički
Broj rješenja 05/4-19-52/24
Datum izdavanja rješenja 07.03.2024.
Društvo koje upravlja Fondom Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo