Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Raiffeisen INVEST d.d. Sarajevo
Adresa Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
Telefon 033 728 600
Fax 033 657 654
Matični broj društva 65-01-0754-11
E-mail info.ri@raiffeisengroup.ba
Web stranica www.raiffeiseninvest.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 065-0-Reg-11-002824
Broj rješenja 05/1-19-451/11
Datum izdavanja rješenja 11.01.2012.
Fondovi kojim upravlja Društvo Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen CASH;
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Peter Žilinek predsjednik
Nadzorni odbor Edin Hrnjica član
Nadzorni odbor Andreea Achim član
Uprava Ademir Osmanović direktor
Uprava Sabina Topuzović izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 894.880,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download