Naziv Društva Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ZIF “BONUS” d.d. Sarajevo
Tip Fonda ZJP - Obični
Broj rješenja 05/1-19-225/09
Broj registarskog uloška kod Suda 65-02-0039-11
Datum registarskog uloška kod Suda 1/1/1900 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom https://komvp.gov.ba/ucesnici-na-trzistu/duf/
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Albin Murguz član
Nadzorni odbor Halid Kadrić predsjednik
Nadzorni odbor Maja Turkić Dervišević član
Uprava Alija Bulić direktor
Osnovi kapital Društva 81.230.387,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF BONUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download