Naziv Društva Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Skraćeni naziv Društva OIF Triglav Globalni dionički
Tip Fonda JP - Javna ponuda
Način ulaganja D - Dioničarski
Broj rješenja 05/3-19-143/20
Datum izdavanja rješenja 11.11.2021.
Društvo koje upravlja Fondom Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav globalni dionički Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav Globalni dionički Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav Globalni dionički Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
OIF TRIGLAV GLOBALNI DIONICKI Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
OIF TRIGLAV GLOBALNI DIONICKI Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download