Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo
Adresa Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo
Telefon 033277270
Fax 033277271
Matični broj društva 4200135320009
E-mail info@triglavfondovi.ba
Web stranica www.triglavfondovi.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 1-22549
Broj rješenja 03-19-33/00
Datum izdavanja rješenja 24.04.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Andrej Petek predsjednik
Nadzorni odbor Bakir Pilav član
Nadzorni odbor Tomaž Kuntarič član
Uprava Senada Smajić-Ermacora direktor
Uprava Slaven Jurešić izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 1.250.007,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2024 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Poseban izvještaj o poslovanju ovlaštenih učesnika Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF TRIGLAV FONDOVI d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download