Naziv Društva Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Skraćeni naziv Društva OIF Triglav Obveznički
Tip Fonda JP - Javna ponuda
Način ulaganja O - Obveznički
Broj rješenja 05/3-19-142/20
Datum izdavanja rješenja 11.11.2021.
Društvo koje upravlja Fondom Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav Obveznički Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav Obveznički Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav Obveznički Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
OIF TRIGLAV OBVEZNICKI Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
OIF TRIGLAV OBVEZNICKI Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download