Registar učesnika na tržištu
U Komisiji se vode posebni registri i to: registar emitenata vrijednosnih papira u koji se upisuju dionička društva, banke, osiguravajuća društva i druga pravna lica kao emitenti vrijednosnih papira, te registar fondova u koji se upisuju društva za upravljanje i investicijski fondovi.
Više informacija chevron_right
Registar emitenata
Prema Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire, Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Pravilniku o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u Komisiji se vodi registar emitenata.
Više informacija chevron_right
chevron_left
chevron_right
Odluke
U ostvarenju svoje osnovne misije - regulacije uslova, načina funkcionisanja i poslovanja, licenciranja ovlaštenih pravnih i fizičkih lica i vršenja nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala - Komisija donosi odluke.
Lista revizorskih društava
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 42. sjednici održanoj 25.08.2022 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.
downloadPreuzimanje liste
14.11.2022.
Poziv za iskazivanje interesa za polaganje stručnih ispita Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine poziva zainteresirana fizička lica koja se žele baviti brokerskim i dilerskim poslovima ili poslovima investicijskog savjetnika (menadžera) na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH da se obrate Komisiji.
08.08.2022.
Javni poziv vlasnicima poslovnih prostora za iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora Predmet poziva je iskazivanje interesa vlasnicima poslovnih prostora u Sarajevu i to na području Općina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo za zakup poslovnog prostora za potrebe Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
27.07.2022.
Javni poziv vlasnicima poslovnih prostora za iskazivanje interesa za prodaju poslovnog prostora Predmet poziva je iskazivanje interesa vlasnicima poslovnih prostora u Sarajevu i to na području Općina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo za prodaju poslovnog prostora za potrebe Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
menuArhiva novosti
01.01.2023.
Novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.99/22), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.01.2023. godine.
10.10.2022.
Komisija podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d. Na osnovu provedenog vanrednog nadzora održavanja i odlučivanja redovne Skupštine dioničara “Bosnalijek” d. d. zakazane za 30.06., odnosno 19.08.2022. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je Općinskom sudu u Sarajevu podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka.
21.01.2019.
Rješenje o brisanju OIF LILIUM CASH Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju čl. 10. i 11., a u vezi sa čl.12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (,,Službene novine Federacije BiH*, broj 39/98,36/99,33/04,92/13 i 6/17), Čl.200. Zakona o upravnom postupku (,,Službene novine Federacije Bilf', broj: 2/98 i 48/99) i Članka 16. stavak 2. Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova ("SluZbene novine Federacije BiH " br. 48/10), po službenoj dužnosti, na 587. sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine donosi RJEŠENJE O BRISANJU OIF LILIUM CASH.
21.06.2018.
Obveza preuzimanja društva Rudhem d.d Tuzla Obavještavamo dioničare društva TP Rudhem d.d. Tuzla o tome da je Amor Dedić obveznikom postupanja po ranije donesenom rješenju Komisije broj 04/1-19-299/12 od 30.10.2012. godine (o rješenju je upoznato društvo TP Rudhem d.d. Tuzla).
29.12.2015.
Obavještenje o otkazivanju vanredne skupštine ZIF-a "FORTUNA FOND" Nadzorni odbor ZIF-a "FORTUNA FOND" d.d Cazin otkazao je vanrednu skupštinu za 04.01.2016. 
menuArhiva obavještenja
14.12.2018.
Pad vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH DUF Lilium Asset Managment d.o.o. Sarajevo, zbog pada vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH, u periodu od  tri uzastopna kalendarska mjeseca, ispod 1.000.000,00 KM, u skladu sa članom 89. Zakona,  donio je Odluku o likvidaciji br. 2410/18od 30.11.2018. godine.
31.07.2018.
„JAVNA OPOMENA“ Razi Bajramović odgovornoj osobi u „EURO-INVESTMENT“ d.d. Društvo za upravljanje fondovima Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu društva ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.
31.07.2018.
„JAVNA OPOMENA“ društvu EURO-INVESTMENT d.d. Društvo za upravljanje fondovima Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.
menuArhiva upozorenja