Obrasci Archive

Obrasci

Obrasci Files

Obrazac OEI-PD novi

četvrtak, 13 Juni 2013

  • Description: Obrazac za finansijsko izvještavanje privrednih društava

Obrazac OEI-BA novi

četvrtak, 13 Juni 2013

  • Description: Obrazac za finansijsko izvještavanje banaka

Obrazac OEI-OS novi

četvrtak, 13 Juni 2013

  • Description: Obrazac za finansijsko izvještavanje osiguravajućih društava

Prilog Pravilniku - Poseban izvjestaj o poslovanju ovlastenih ucesnika.xls

četvrtak, 13 Juni 2013

  • Description: Prilog Pravilniku - Poseban izvjestaj o poslovanju ovlastenih ucesnika novi

Prilog broj 1 - polugodišnji

utorak, 15 Maj 2012

Prilog broj 2 - godišnji

utorak, 15 Maj 2012

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.