Zakoni Archive

Zakoni

Zakoni Files

ZAKON O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

četvrtak, 17 Maj 2012

  • Description: ("Službene novine Federacije BiH" br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17)

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

četvrtak, 17 Maj 2012

  • Description: ("Službene novine Federacije BiH" br.81/15, 75/21)

ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

četvrtak, 17 Maj 2012

  • Description: (Službene novine Federacije BiH br. 85/08, 109/12, 86/15, 25/17)

ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

četvrtak, 17 Maj 2012

  • Description: ("Službene novine Federacije BiH" br. 85/08, 25/17)

ZAKON O REGISTRU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

četvrtak, 17 Maj 2012

  • Description: ("Službene novine Federacije BiH" br. 39/98, 36/99, 33/04)

ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

četvrtak, 17 Maj 2012

  • Description: ("Službene novine Federacije BiH" br. 77/15)

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

utorak, 09 Januar 2018

  • Description: (Službene novine Federacije BiH br. 104/17)

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.