Nadležnosti Komisije proizilaze iz Zakona o vrijednosnim papirima, Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, Zakona o registru vrijednosnih papira, Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima i Zakona o privrednim društvima.Navedenim zakonima utvrđene su sljedeće nadležnosti Komisije:  
  • regulacija uslova i načina emisije vrijednosnih papira i uslova i pravila prometa vrijednosnih papira;
  • nadziranje primjene standarda izvještavanja investitora i javnosti o poslovanju učesnika u prometu vrijednosnih papira, standarda upravljanja dioničkim društvima i standarda zaštite interesa investitora, te primjene zakona i drugih propisa o emisiji i prometu vrijednosnih papira, vršenje nadzora nad radom berze, Registra vrijednosnih papira, profesionalnih posrednika , banaka depozitara i društava za upravljanje i investicionih fondova;
  • preduzimanje mjera iz nadležnosti Komisije, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
  • obavljanje i drugih poslova i zadataka u skladu sa zakonom i propisima; 

 Misija 

Misija Komisije je:

  • podržati uspostavljanje i razvoj tržišta kapitala;
  • regulirati, održavati i promovirati pošteno, sigurno i transparentno tržište kapitala;
  • štititi i promovirati zaštitu investitora;
  • graditi povjerenje u učinkovito i fer tržište kapitala Federacije Bosne i  Hercegovine

Sastav Komisije 

 • Adnan Zukić, predsjednik Komisije
 • Dr.sc. Matej Živković, zamjenik predsjednika Komisije
 • Predrag Mlađen, član Komisije
 • Dr.sc. Esad Dželilović, član Komisije
 • Romeo Zelenika, član Komisije

Ovlasti

Komisija za vrijednosne papire ima široke regulatorne ovlasti. Između ostalih, ovlasti i odgovornosti Komisije uključuju: 
  • Reguliranje uvjeta, načina izdavanja i prometa vrijednosnih papira; 
  • Odobravanje izdavanja dionica i drugih vrijednosnih papira poduzeća i banaka; 
  • Odobravanje izdavanja vrijednosnih papira društava za upravljanje fondovima, investicijskih fondova, uzajamnih fondova i drugih pravnih osoba koja se bave izdavanjem vrijednosnih papira; 
  • Reguliranje uvjeta i načina izdavanja obveznica kantona i općina; 
  • Propisivanje pravila i nadzor prometa vrijednosnih papira, koji je zasnovan na razmjeni vrijednosnih papira i sistemu kotiranja, putem elektronskih sredstava; 
  • Zaštitu interesa investitora; 
  • Propisivanje i nadzor primjene standarda izvješćivanja investitora i javnosti o poslovanju učesnika u prometu vrijednosnih papira; 
  • Propisivanje i nadzor primjene standarda upravljanja dioničkim društvima; 
  • Propisivanje uvjeta, davanje odobrenja za rad i vršenje nadzora nad profesionalnim posrednicima (npr. brokeri i dileri) i drugim učesnicima u prometu vrijednosnim papirima.

 

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.