File
  • File size: 139.10 KB
  • Downloaded: 183


Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 10. sjednici održanoj 22.12.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

• Rješenje kojim se odbija odobravanje objavljivanje ponude za preuzimanje Dioničarskog društva za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo „POBJEDA-RUDET“ Goražde, Višegradska bb, Goražde, podnosiocu zahtjeva Kirlioglu Kimya Sanayi ve Ticaret anonim sirketi, Turska;
• Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „ZRAK-OPTOMEHANIKA“ d.d. Za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala, Kiseljak za upis člana nadzornog odbora z Registar emitenata;
• Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent DIONIČKO DRUŠTVO „GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ“ TUZLA;
• Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava, po zahtjevu emitenta CENTRAL OSIGURANJE dioničko društvo
• Rješenje kojim se, kao neosnovan, odbija zahtjev emitenta Dioničko društvo TIP „DEKORATIVA“ Prozor-Rama za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata
• Rješenje kojim se, kao neosnovan, odbija zahtjev emitenta „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata
• Rješenje kojim se, kao neosnovan, odbija zahtjev emitenta „GORAŽDEPUTEVI“ dioničarsko društvo Goražde za odobrenje promjene oblika organizovanja društva, iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću
• Rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom po prijavi emitenta Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group i kojim se upisuje povećanje osnovnog kapitala u Registar emitenata
• Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta „OKO“ Grafičko-izdavačka kuća d.d. Sarajevo-Ilidža
• Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta UNEVIT dioničko društvo Konjic
• Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničarsko društvo „Prevoz radnika Kreka“ Tuzla
• Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Novi centar d.d. Zavidovići
• Rješenje za davanje suglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH
• Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Društvu za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla za promjenu depozitara Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Mostar u skladu s Odlukom nadzornog odbora Fonda
• Rješenje kojim se daje prethodna suglasnost Sabini Alić iz Tuzle za obavljanje funkcije direktorice Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo
• Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Vakufska banka d.d. Sarajevo iz Registra emitenata kod Komisije