Brokerska/Dilerska

 

 

Rbr.

Ime i prezime

Tip dozvole

Status

Datum izdavanja

Poslodavac

1.

Nedžma Bulić 

Broker

Aktivna

16.02.2018.

AW Broker doo Sarajevo

2.

Adnan Bunjo

Broker

Aktivna

21.12.2017.

AW Broker doo Sarajevo

3.

Aida Murselović

Broker

Aktivna

05.11.2010.

Raiffeisen Bank BH Sarajevo

4.

Amela (Ismet) Karić

Broker

Aktivna

16.08.20107.

SEE Investment Sarajevo 

5.

Azra Osmanbegović

Broker

Aktivna

14 09 2017.

Asa banka

6.

Berin Vrabac

Broker

Aktivna

17.07.2014.

Unibroker doo Sarajevo

7.

Emilija Mlađen

Broker

Aktivna

27.07.2016.

Asa Banka

8.

Emir Imširević

Broker

Aktivna

14.05.2008.

Unibrokerdoo Sarajevo

9.

Mirela Pašović

Broker

Aktivna

07.04.2005.

VGT Brokers Visoko

10. 

Nadira Čenanović 

Broker

Aktivna

15.06.2007. 

Raiffeisen Bank BH Sarajevo

11. 

Nejra Jakić Ibrahimović

Broker

Aktivna

27.04.2011. 

Raiffeisen Bank BH Sarajevo

12.

Samra Buljević

Broker

Aktivna

07.04.2005.

VGT Brokers Visoko

13.

Sanja Jokić 

Broker

Aktivna

27.04.2011.

Raiffeisen Bank BH Sarajevo

14.

Sanja Jokić (Vidaković)

Broker

Aktivna

12.05.2010.

SEE Investment Sarajevo 

15.

Selma Osmanagić

Broker

Aktivna

05.07.2012.

Raiffeisen Bank BH Sarajevo 


Inv. savjetnik/menadžer

 

R.Br.

Ime i prezime

Datum izdavanja

Tip dozvole

Status

Poslodavac

1.

Antunović Denis

28. 10. 2010.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla

2.

Topuzović Sabina

7.10. 2021.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“RAIFFEISEN INVEST” d.d. Sarajevo

3.

Martinović Mirko

30.5.2019.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“SME INVEST” d.o.o. Mostar

4.

Kapetanović Aida

10. 11. 2010.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“ABDS” d.o.o. Sarajevo

5.

Mujagić Olja

18. 07. 2018.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“ŠIB-AR INVEST” d.d. Sarajevo

6.

Mutilović Arijana

24. 02. 2016.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo

7.

Pozderac Jasmin

10. 11. 2010.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“MARKET INVESTMENT GROUP” d.o.o. Sarajevo

8.

Smajić-Emarcora Senada

10. 11. 2010.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“PROF-IN” d.o.o.Sarajevo

9.

Smajlović Adnan

29. 01. 2014.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“ABDS” d.o.o. Sarajevo

10.

Šačiragić Nedim

28. 12. 2018.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“LILIUM ASSET MANAGEMENT” d.o.o. Sarajevo

11.

Velagić Hamdija

11. 03. 2016.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“SME INVEST” d.o.o. Mostar

12.

Kamarić Asija

23. 02. 2018.

Inv. savjetnik/menadžer

aktivan

“NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo

13. Vilogorac Nedim 29. 08. 2018.  Inv. savjetnik/menadžer aktivan “LILIUM ASSET MANAGEMENT” d.o.o. Sarajevo
14. Alilbegović Dženita  22. 03. 2018. Inv. savjetnik/menadžer aktivan “MARKET INVESTMENT GROUP” d.o.o. Sarajevo
15. Osmanović Ademir  22. 03. 2018. Inv. savjetnik/menadžer aktivan “RAIFFEISEN INVEST” d.o.o. Sarajevo
16. Dinarević Damir  21. 12. 2017. Inv. savjetnik/menadžer aktivan “ABDS” d.o.o. Sarajevo
17.  Aljukić Ahmed  22.2.2019.  Inv.savjetnik/menadžer aktivan   "ŠIB-AR INVEST" d.o.o. Sarajevo
18.
19.
20.

 

Selma Osmanagić